Wed. Jul 15th, 2020

เลขเด็ด แนวทางหวยออนไลน์

เลขเด็ดวันนี้ เลขมงคล ตรวจหวย ขอหวย ดูดวง ทำนายฝัน

วิธีสวดขอขมาสำหรับคนที่ไม่สมหวังในความรัก

1 min read

คำอธิษฐานตัดกรรม ขอถอนคำอธิษฐานจิต และ ขอส่งคืนคำสัญญา

คำสาบๅน ต่อคู่รัก คู่ใคร่ คู่เสน่หา คู่เชย คู่ชม ทุกภพ ทุกชาติ ทุกภพ ทุกภูมิ สำหรับคนที่ไม่สมหวังในความรัก ได้คู่ครองคนรักไม่ดี หรือไม่มีคู่ ให้ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระรัตนตรัยหรือก่อนนอนทุกวัน

ตั้งใจขอขมาпรรม ท่องช้าๆ อย่างมีสติ หากมีอาการขuลุก ขuพองหรือ เหน็บชาอย่าได้กลัว อย่าได้หวั่นไหวแต่อย่างใด เพราะนั่นเป็นการทำให้เรารับรู้ว่าดวงจิตเหล่านั้นได้มารับรู้แล้ว อ่านต่อไปด้วยจิตเป็นสมาธิจนจบ

การสวดขอขมากรรมเป็นการสวดเพื่อให้ได้ขอขมาขอโทษต่อดวงจิต ดวงวิญญาณที่เราได้เคยกระทำเขาไว้ หรือเขาได้กระทำเราไว้ บางดวงจิตอาจะเป็นคู่ที่ยังไม่ได้เกิดเนื่องจากรอการขออโหสิกรรม และรอการให้อโหสิกรรมจากเรา บางดวงจิตอาฆาต เราอาจต้องขอขมาบ่อยๆเพื่อแสดงถึงความตั้งใจของเรา ต้องใช้เวลา ใช้ความอดทนจึงจะบรรลุผล

การขอขมากรรมนั้นมิใช่เป็นพิธีกรรมที่ไม่ถูกไม่ควรแต่อย่างใด เพียงเพียรทำย่อมเกิดผลดีต่อตน และทำให้จิตรำลึกถึงสิ่งอันเป็นกุศล ทั้งยังก่อให้เกิดสมาธิในช่วงเวลาหนึ่ง

บทสวดขอขมากรรม
(ตั้งนะโม 3 จบ)
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง
อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

ข้าพเจ้าขออาราธนาอานุภาพของพระพุทธเจ้า อานุภาพของพระศรีรัตนตรัย
อานุภาพของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ อานุภาพของพระปัจเจกพุทธะเจ้าทุกพระองค์
อานุภาพขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อานุภาพขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อานุภาพของพระพุทธะ องค์เทพไท้ อานุภาพของพ่อปู่ฤาษี ๑๐๘ พระองค์
ขอให้ทวยเทพทั้งหลาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ทั้ง ๒๐ ชั้นพรหม ๑๖ ชั้นฟ้า ๑๕ ชั้นดิน ๑๔ ชั้นบาดาล
ขอให้ทุกพระองค์ท่านเป็นสักขีพยาน การยกเลิก เพิกถอน คำสัญญา
คำสาบาน คำอธิษฐานจิตที่มีต่อคู่รัก คู่ใคร่ คู่เสน่หา คู่เชย คู่ชม ทุกภพ ทุกชาติ
หากข้าพเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อ คู่รัก คู่ใคร่ คู่เสน่หา
ในอดีตชาติก็ดี ในปัจจุบันชาติก็ดี ตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ระลึกได้ก็ดี
ระลึกไม่ได้ก็ดี ข้าพเจ้าขอໂทษ ขอขมากรรม ขออโหสิกรรมต่อท่าน
และขอให้คำสัญญา คำสาบาน คำอธิษฐานจิตที่เคยได้อธิษฐานไว้ในทุกภพ
ทุกชาติ ขอให้เป็นโมฆะ ให้จบให้ขาดสิ้นกันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าขอชดเชยความผิดด้วยบุญกุศล ผลความดีที่ได้สั่งสมมาและการทำบุญ
ทำทาน โปรดยกโทษ และอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วย
ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าหลุดพ้นจากวิบากกรรมทั้งหมดทั้งสิ้น
หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป

ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบๅน ที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ
หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมต่อข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใด ภพใดก็ตาม
ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ขอถอนคำพยาบาท ความอาฆาต และคำสาป คำแช่ง ในทุกภพทุกชาติ และขอให้ตัวข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชน ของเจ้ากรรมนายเวร
ขอให้พ้นจากนรกภูมิ ขอให้พบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

หลังการอธิษฐานต้องลด ละ เลิกกรรมชั่วทั้งปวงทันที ถือศีล 5 เท่าที่จะทำได้อย่างให้ด่างพร้อยหรือขาดข้อใด
หมั่นสวดมนต์ทำสมาธิเจริญภาวนา และอุทิศบุญไปถึงคนรักคู่รัก สามีหรือภรรยา
เจ้ากรรมนายเวรทุกครั้งเชื่อได้ว่า ชีวิตจะเริ่มสมหวังในเรื่องของความรักและทุกสิ่งที่ดีๆ ในชีวิตกำลังเข้ามานับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

ที่มา เห็นทุกข์เห็นธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *