คอหวยไม่พลาด! เล็งทะเบียนรถนายกฯ ลุงตู่ ขณะลงพื้นที่ยะลา สั่งซื้ออย่างไว

คอหวยไม่พลาด! เล็งทะเบียนรถนายกฯ ลุงตู่ ขณะลงพื้นที่ยะลา สั่งซื้ออย่างไว

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางด้วยรถยนต์ฟอร์จูนเนอร์ สีขาว หมายเลขทะเบียน 1 ขข 2880 กรุงเทพมหานคร เพื่อเดินทางไปประชุมที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ก่อนเดินทางมาถึงมีกลุ่มมวลชนต่างๆ มารอให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคอหวยที่ตั้งใจมาเล็งหมายเลขทะเบียนรถที่นายกรัฐมนตรีนั่งมา

เมื่อเดินทางมาถึง นายกฯ โบกมือทักทายกลุ่มมวลชนที่มารอต้อนรับที่บริเวณด้านหน้าอาคาร ก่อนที่จะเดินเข้าไปปฏิบัติภารกิจภายในศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะที่สายตาของคนเล่นหวยเองก็จับจ้องไปที่หมายเลขทะเบียนรถยนต์ที่ พล.อ.ประยุทธ์ นั่งมา นั่นก็คือ 1 ขข 2880 และบันทึกภาพเอาไว้ พร้อมส่งต่อไปให้เพื่อนๆ ทางออนไลน์ เพื่อซื้อหวยทั้งของฝั่งมาเลย์และของไทย ที่จะออกรางวัลในวันพรุ่งนี้

 

 

เล็งทะเบียน รถนายก

 

 

โดยมีคณะรัฐมนตรี อาทิ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมตรวจเยี่ยมครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวคิดถึงและห่วงใยประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นพื้นที่อ่อนไหวที่ทั้งความมั่นคงและเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญที่จะเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายโดยเร็ว รวมทั้งจะดำเนินการใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและพื้นที่ด้วย

โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำ Agri-Map ซึ่งเป็นแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกในการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งแก้ปัญหาหนี้สิน จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้น โดยขอให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ช่วยขับเคลื่อนเรื่องการค้าขายออนไลน์ด้วย และให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ศอ.บต. ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และภาคส่วนในพื้นที่

นายกรัฐมนตรียังพอใจต่อการดำเนินการเรื่องการแก้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ พบว่าสถิติลดลงแม้ยังมีความรุนแรงอยู่ จึงฝากประชาชนทุกคนและทุกภาคส่วนร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ช่วยกันเฝ้าระมัดระวังร่วมกับเจ้าหน้าที่ โดยยกตัวอย่างการดำเนินแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของรัฐบาล ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและทุกภาคส่วนในพื้นที่ เช่น กรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ที่ให้จัดทำ SEA หรือผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) โดยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ประกอบการดำเนินการด้วย

ทั้งนี้ รัฐบาลอยากเห็นประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข สามารถลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความเท่าเทียมกัน เกิดสังคมที่เป็นธรรม มีพหุวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์และมีคุณค่า ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และได้รับโอกาสจากการพัฒนาของรัฐบนฐานศักยภาพของตนเอง ต่อยอดไปสู่การมีชุมชนที่เข้มแข็ง สังคมที่แข็งแรง และประเทศชาติที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

ที่มา sanook

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

Leave a Reply